Individuální přístup

Každého našeho klienta vnímáme individuálně a plně se přizpůsobujeme jeho požadavkům. S většinou našich klientů navazujeme dlouhodobou spolupráci a jsme jejich partnery na podnikové i personální úrovni. Každý den vznikají miliony normostran textu pro podnikové, obchodní, ale i osobní potřeby každého z nás. Právě proto jsme majitelům, akcionářům, jednatelům, managerům, ale i liniovým zaměstnancům k dispozici 24 hodin / 7 dní v týdnu.

Každá zakázka je posuzována jednotlivě a konzultována se zákazníkem. I na jednorázovou zakázku lze získat individuální slevu. Při dlouhodobé spolupráci lze nastavit individuální podmínky zpracování, cenové politiky a další nadstandardní služby (překlady textu, jazyková poradna i telefonicky, typografická korektura textu, odčitatelné náklady - benefity pro zaměstnance a další...).

individualita