Typografická korektura textu

Po jazykové a stylistické korektuře textu by měla vždy následovat typografická korektura textu. Právě typografická korektura má zajistit, aby obsahově hodnotný, gramaticky a jazykově bezchybný text „dobře vypadal", „dobře se četl" a čtenář se v něm bez potíží orientoval. 

Kdy je vhodné text upravit i po typografické stránce?

Typografická korektura by měla být provedena pro všechny typy textů bez ohledu na jejich rozsah, cílovou skupinu či použití. Zvláště důležitá je typografická korektura textu v případě obchodních textů a marketingových sdělení. Typografická korektura má své místo nejen v tištěných materiálech, ale samozřejmě i v online a mobilních platformách, webových stránkách, portálech a v neposlední řadě i e-mailech.   

Mezi naše služby standardně řadíme i typografickou korekturu textu, kterou provádíme přímo do textu nebo již konzultujeme s tiskovými a grafickými odděleními našich zákazníků. 

Co obsahuje typografická korektura textu?

  • chybně rozdělená slova na konci řádků
  • zalamování
  • odstranění zdvojených a ztrojených mezer
  • řazení stránek
  • odsazování
  • používání speciálních znaků
  • užití správných uvozovek atd.

Typografickou korekturu provádíme dle platných státních norem, pravidel pravopisu a doporučení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

V případě potřeby zapracováváme i speciální klientské požadavky. 

korektura