Korektury textu v reálném čase (na počkání)

Korektury textu v reálném čase nebo také „na počkání“ je naše unikátní služba, která Vám zajistí jazykovou a stylistickou korekturu Vašeho textu opravdu na počkání. Korekce probíhá opravdu ihned po potvrzení objednávky z naší strany. V závislosti na rozsahu a náročnosti textu je Vám jazyková korektura zaslána do několika minut. Korektury textu v reálném čase provádíme 24 hodin denně / 7 dní v týdnu a to i v nočních hodinách (nočním režimu) včetně víkendů a svátcích. 

Máte krátký text čítající pouze několik normostran (e-mail, článek, marketingový text, tiskové prohlášení a podobně), který potřebujete co nejdříve odevzdat, zveřejnit či odeslat? Právě pro Vás je jazyková korektura v reálném čase. Krátké texty do 12 normostran opravujeme většinou do 75 minut. Váš e-mail tak můžete mít zpět například i do 10 minut od potvrzení objednávky.

Korektury v reálném čase využívají nejčastěji manažeři všech úrovní, tiskoví mluvčí, ale i pracovníci marketinguredaktoři. Díky našim službám máte jistotu, že je Váš text v pořádku, působí profesionálně a splní svůj účel.

Co obsahuje jazyková a stylistická korektura textu? 

  • Opravu gramatických chyb (všech gramatických jevů).
  • Opravu tvarosloví.
  • Opravu veškeré interpunkce.
  • Nahrazování často používaných výrazů.
  • Nahrazování nevhodných vyjdařovaích prostředků. 
  • Úpravu slovosledu. 
  • Úpravy větných celků. 
  • Úpravy stavby souvětí.

Naši jazykoví odborníci v případě potřeby konzultují či ověřují jazykové korektury přímo s Ústavem pro jazyk český.

Jsme přesvědčeni, že jazyková a stylistická korektura jdou ruku v ruce a patří k sobě. Z toho důvodu provádíme jazykovou i stylistickou korekturu zároveň, a to bez dopadu na cenu korektury textu.