Odlišnost zákazníků není pro copywriting problém

Copywriting se odvíjí od toho, že většina produktů je určena konkrétní skupině spotřebitelů. V takové skupině vždy najdete společné znaky, které je potřeba znát. Potom u Vašeho produktu či služby náš pracovník prostřednictvím copywritingu vyzdvihne takové vlastnosti, které jsou pro danou cílovou skupinu důležité.

Copywriting zahrnuje i sledování aktivit Vaší konkurence. Jakým způsobem se vyrovnává s PR, jak má zvládnuté reklamní prospekty a letáky, jakou podobu mají její výroční zprávy a zda jim něco říká jazyková korektura? Prodej výrobků představuje v dnešní době velký boj s konkurenčními firmami. Jejich znalost se pro copywriting vždy vyplácí. Můžeme například Vaše business texty orientovat opačným směrem než konkurenční firma nebo je možno naplánovat vydání nového katalogu v době, kdy ho druhá firma bude stále vytvářet.