Korektury textu a jejich cíle

Tiskové zprávy a jejich jazyková korektura jsou na prvním místě, protože novináři v nich nemohou najít nic, co by mohlo na Váš business vrhnout špatné světlo.

Korekce pro oficiální dokumenty a obecné korektury textu firem musejí být prováděny s lehkostí a grácií. Jejich zpracování a jazyková korektura by totiž měly v očích čtenáře vzbudit prestiž a respekt. Korektury textu provádíme tak, abychom Vaší firmě pomohli zajistili profesionální image. Ačkoliv jsou podnikové směrnice na první pohled nezajímavým čtením, jazyková korektura dokáže dokumentu propůjčit srozumitelnou a přehlednou strukturu a takový jazykový rejstřík, který díky provedení této služby pronikne ke všem zaměstnancům.
Korektor se při úpravě stylistiky soustředí na to, aby Vám provedení korektury textu přineslo maximální účinek. Při korekci se v dokumentu uplatňuje adekvátní výběr slov podle cílové skupiny. Jinou slovní zásobu mají maminky na mateřské dovolené a jinou automechanici. Vždy dbáme u korektury textu na to, jakou formu mluvy zvolit, aby upoutala a oslovila co nejvíce lidí z dané cílové skupiny. Jazyková korektura se rovněž postará o to, aby byl text napsán tak, že pronikne právě k těm lidem, jimž je určen.

Jazyková korektura nezapomíná, že i když se Vám podaří styl textového materiálu přizpůsobit cílové skupině, je důležité mu dodat určitou dynamiku. U korektury textu se  soustředíme právě na to, aby i Váš dokument byl dynamický. Jazyková korektura říká, že každá věta musí plynule vyjadřovat danou myšlenku, nikde by nemělo být být hluché místo. Z pohledu námi prováděné korekce musí na sebe jednotlivé věty logicky navazovat. Celkově bude dokument díky provedení korektury textu působit jako živý organismus, který je souvislý a celistvý. Při zajišťování korekce neopomíjíme ani logickou provázanost článku a jeho jednotlivých myšlenek. Pro čtenáře musí text plynout tak, aby pro každou skutečnost měl dostatek informací z předchozí věty. Podle pravidel pro korekce by konečné věty neměly být ani příliš dlouhé, ani krátké.

Korekce a jazyková korektura Vám zajistí, že se v textovém materiálu neobjeví školácké chyby typu opakování stále stejných slov a větných konstrukcí. Velkým nešvarem je při tvorbě odbornějšího článku hromadění velkého počtu podstatných jmen, takže se čtenář lehce ztratí v jejich vzájemných vztazích a závislostech. Tomu se snaží jazyková korektura vyhnout. Aby Váš business získal dobré formální vystupování, je vhodné zajistit si jednotnost v terminologii prostřednictvím korekce. Tu Vám dokážeme doplnit u populárnějších témat, u specifických dokumentů dovedeme pracovat s příručkou či slovníkem tak, aby dosahoval po provedení korekce jednotné terminologie. U PR článků, reklamních sdělení a tiskových zpráv je nutné u korektury textu věnovat pozornost i výstižnému vyjádření tématu v titulcích. Dobrý titulek je prvním klíčem k tomu, aby čtenář pokračoval dál, o naplnění těchto cílů se rovněž dokáže postarat jazyková korektura.

Provádíme korektury textu pro podnikatele a firmy, protože víme, jakou sílu můžou mít dobře mířený textový materiál a korektury textu pro celý business. Jazyková korektura propůjčuje dokumentům formu a úroveň, která by jim jinak chyběla k tomu, aby měly dostatečnou hnací sílu pro obchod. Za tu dobu, co poskytujeme korekce textu obchodním subjektům, jsme nasbírali velké množství zkušeností. Zorientovali jsme se na trhu v různých oblastech a víme, jak upravit Vaše texty a dokumenty tak, aby prodávaly za Vás.

Naším cílem je poskytnutí kvalitní korektury textu pro zpracování veškerých dokumentů. Víme, jak důležitou roli hraje v podnikání právě faktor času. Korekce Vašich textů jsme schopni zpracovat v takovém časovém horizontu, abyste dostáli svým slibům a povinnostem. U náročnějších materiálů velkého rozsahu, které jsou určeny k provedení korekce, doporučujeme rezervaci kapacity našich odborných korektorů předem, aby byla jazyková korektura vykonána přesně podle Vašich časových možností.