Manažerské dovednosti většinou nezačínají u textů

Součástí korektury textu je také kontrola a úprava gramatiky i stylistiky. Jazyková korektura gramatických chyb představuje pro naše korektory tu snadnější část. Pravidla českého pravopisu jsou jasně daná stejně jako interpunkce. Překlepy při provádění korektury textu snadno odhalíme. Jazyková korektura, tedy hledání a opravování gramatických chyb, je pro naše pracovníky třešinka na dortu. To, co však klade zvýšené nároky na jazykový cit, kreativitu vyjadřování a zkušenosti pracovníků při provádění korektury textu, je jazyková korektura v oblasti stylistiky. Slohových stylů je několik a každý míří na jinou cílovou skupinu, od sebe se mnohdy výrazně odlišují. A právě to, jakou stylistickou rovinu zvolíte pro zadání korektury textu, zajistí čitelnost Vašeho textového dokumentu. Korekce z hlediska stylistiky je náročná také proto, že text musí čtenáře oslovit, musí mu připadat jasný, srozumitelný, příjemný.

Jsme přesvědčeni, že jazyková a stylistická korektura jdou ruku v ruce a patří k sobě. Z toho důvodu provádíme jazykovou i stylistickou korekturu zároveň, a to bez dopadu na cenu korektury textu.

Jazyková korektura též bývá někdy označována jako korektura gramatiky.

Korektury gramatiky obsahuje: 

- Opravu gramatických chyb (všech gramatických jevů).

- Opravu tvarosloví.

- Opravu veškeré interpunkce.

Do stylistické korektury textu řadíme: 

- Nahrazování často používaných výrazů.

- Nahrazování nevhodných vyjadřovacích prostředků. 

- Úpravu slovosledu. 

- Úpravy větných celků. 

- Úpravy stavby souvětí.

Jazykovou a stylistickou korekturu provádíme současně a zcela bez doplatků nebo navýšení ceny ve 3 termínech zpracování.

Naši jazykoví odborníci v případě potřeby konzultují či ověřují jazykové korektury přímo s Ústavem pro jazyk český

V případě zájmu realizujeme i typografické korektury textu a překlady textu.