Korektury a korekce textu ve vnitropodnikových materiálech

Za součást vedení společnosti lze obecně považovat také vyřizování korespondence, jíž by se korektura rozhodně měla dotknout. Ať už tato forma komunikace probíhá v online nebo offline prostředí, role jazykové korektury je nezpochybnitelná. Můžete psát e-maily svým obchodním partnerům, dopisy konkurenci nebo odpovídat na e-maily od zákazníků, kteří se ptají na Vaše zboží. Často se může stát, že je přicházejících e-mailů a dopisů na Vás příliš. V takových chvílích se provedení korektury textu může nejvíc hodit. Budete mít jistotu, že Vaše korespondence zaštítěná odborníkem či zodpovědným pracovníkem Vaší firmy bude po jazykové korektuře na odpovídající úrovni, i když jste v časové tísni.

Nejdůležitější typ dokumentu pro Váš business, u kterého jazyková korektura nesmí chybět, jsou výroční zprávy a oficiální dokumenty Vaší společnosti. Korektury textu jsou zde nezbytné hlavně proto, že je uvidí opravdu mnoho potenciálních zákazníků. Nízká kvalita zpracování a nedostatečná jazyková korektura takových materiálů pro Váš business může snadno znamenat nepříjemnou situaci. Korektury textu u takových dokumentů provádíme s mimořádně velkou obezřetností, aby každé slovo vyznělo tak, jak to jeho autor zamýšlel. Zároveň se při vytváření korekce snažíme, aby dokumenty byly pro příjemce sdělení čitelné a přehledné.

Mezi důležité oficiální vnitropodnikové dokumenty, na které mají být nasazeny korektury textu, řadíme veškerou dokumentaci, která se zabývá vzděláváním zaměstnanců, pomáhá s adaptací nováčků, je zásadním podkladem pro vzdělávací a rozvojové semináře nebo prezentace představující nový produkt, službu či představení kvartálních výsledků. Jazyková korektura vzdělávacích materiálů a prezentací je zcela nezbytná, protože se mnohdy jedná o první dokumenty, které vidí nově příchozí zaměstnanci a jež jsou prezentovány na poradách a vzdělávacích akcích.