Jazyková a stylistická korektura za jednu cenu

Jsme přesvědčeni, že jazyková a stylistická korektura jdou ruku v ruce a patří k sobě. Z toho důvodu provádíme jazykovou i stylistickou korekturu zároveň, a to bez dopadu na celkovou cenu korektury textu.

Jazyková korektura též bývá někdy označována jako korektura gramatiky.

Korektura gramatiky obsahuje: 

  • Opravu gramatických chyb (všech gramatických jevů).
  • Opravu tvarosloví.
  • Opravu veškeré interpunkce.

Do stylistické korektury textu řadíme: 

  • Nahrazování často používaných výrazů.
  • Nahrazování nevhodných vyjdařovacích prostředků. 
  • Úpravu slovosledu. 
  • Úpravy větných celků. 
  • Úpravy stavby souvětí.

Jazykovou a stylistickou korekturu provádíme současně a zcela bez doplatků nebo navýšení ceny ve 3 termínech zpracování.

Naši jazykoví odborníci v případě potřeby konzultují či ověřují jazykové korektury přímo s Ústavem pro jazyk český

V případě zájmu realizujeme i typografické korektury textu.